Tilaajavastuu

AAA

Suomen Yrittäjät


HÄTÄENSIAPUKURSSI


Hätäensiapu on henkeä pelastavaa ensiapua, jolla tarkoitetaan sitä välitöntä apua, jolla
pelastetaan ihmisen henki, estetään sairastuneen tai loukkaantuneen tilan paheneminen
ja huolehditaan ammattiavun saamisesta paikalle

Hätätilanteessa on kysymys minuuteista. Loukkaantunut tai äkillisesti sairastunut tarvitsee aina apua. Tilanne on esimerkiksi vakava silloin, kun ihminen vuotaa runsaasti verta, ei vastaa puhutteluun, ei hengitä tai hänellä ei ole verenkierron merkkejä. Verenkierron merkkejä ovat liikehtiminen, ääntely, nieleminen ja silmien avaaminen.

Kurssisisältö (4 - 8 h)

  • Toiminta tapahtumapaikalla: tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
  • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
  • Elvytystapahtuman hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus
  • Sairauskohtaukset, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes
  • Verenvuodot ja sokki


Kouluttajat omaavat Suomen Punaisen Ristin ensiavun ja terveystiedon kouluttajaoikeudet ja kurssilla noudatetaan Punaisen Ristin hyväksymiä ensiavun opetussisältöjä.

Seuraavat kurssit

Seuraavat yleiset kurssit löytyvät sivulta ”seuraavat kurssit ja ilmoittautuminen”. Samalla voit ilmoittautua haluamallesi kurssille.

Kysy koulutustarjousta yrityksellesi.

info(at)finnoste.fi