Tilaajavastuu

AAA

Suomen Yrittäjät


HYGIENIAPASSI

HYGIENIAOSAAMINEN

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat kaikki ravitsemus- ja elintarvikealalla sekä vastaavalla kaupan ja myynnin alalla toimivat työntekijät. Myös kotiavustajat ja kotipalvelussa työskentelevät, samoin myös elintarvikekuljetusalan työntekijät.

Elintarvikehygieeninen osaaminen

Elintarvikehygieenisestä osaamisesta säädetään yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa (852/2004/EU) sekä 1.3.2006 voimaantulleessa elintarvikelaissa (23/2006).
Uusi elintarvikelaki on tuonut hygieenisen osaamisen osoittamiseen muutoksen, sillä pelkkä tutkintotodistus (esim. kokin tutkintotodistus) ei enää itsessään kelpaa hygieniaosaamistodistuksena. Uuden elintarvikelain mukaisen siirtymäajan (1.3.2007) jälkeen kaikilla osaamisen osoittamisen velvoitteen piiriin kuuluvilla on siis oltava varsinainen hygieniaosaamistodistus (hygieniapassi).

Elintarvikkeiden parissa työskenteleviltä vaaditaan hygieniaosaamista seitsemältä eri osa-alueelta; mikrobiologia, ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö.
(Lähde: Elintarvikevirasto)

Hygieniaosaamisen osoittaminen

FINNOSTE OY järjestää hygieniaosaamistestejä ja tarvittaessa valmistavaa koulutusta. Testin vastaanottajana ja kouluttajana toimii Elintarvikeviraston hyväksymä osaamistestaaja.
Hygieniaosaamisen www-sivut on tarkoitettu tietolähteeksi testiin osallistujille.
www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/tietopaketti/
www.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti
www.edu.fi/oppimateriaalit/hygieniaosaaminen

Seuraavat kurssit

Seuraavat yleiset kurssit löytyvät sivulta ”seuraavat kurssit ja ilmoittautuminen”. Samalla voit ilmoittautua haluamallesi kurssille.

Kysy koulutustarjousta yrityksellesi.

info(at)finnoste.fi