Tilaajavastuu

AAA

Suomen Yrittäjät


Asbestin purkutyöt -koulutus


Toteutustapa
Koulutus kestää kolme päivää, joista kaksi ensimmäistä sisältää lähiopetusta ja kolmantena päivänä suoritetaan kirjallinen tentti ja työnäyttö. Lähiopetuspäivinä opiskellaan asbestinpurkutöihin liittyvä teoriatieto purkutöiden suorittamiseen turvallisesti ja ympäristö huomioiden. Koulutus toteutetaan 1.1.2016 voimaantulleiden asbestilainsäädäntöjen mukaisesti.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu asbestinpurkutöihin (rakennusala, teollisuus, konepajat, sähköala) tuleville työntekijöille ja työnjohtajille.

Tavoite
Koulutuksen suorittanut osaa tehdä asbestitöitä työturvallisuuslain ja valtioneuvoston päätöksen asbestityön purusta edellyttämällä tavalla. Tutkinnon suorittanut tuntee erilaiset asbestilaadut ja eri aikoina käytetyimmät asbestimateriaalit sekä asbestikartoituksen menetelmänä. Koulutuksen suorittanut hallitsee purku- ja kapselointimenetelmät suojauksineen ja osaa käyttää tarvittavia alipaine- ja imurilaitteistoja sekä työssä tarvittavia muita välineitä. Koulutuksen suorittanut osaa käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja muita laitteita sekä tehdä niihin tarvittavat työmaahuollot. Lisäksi opiskelija osaa asbestijätteen käsittelyn, loppusijoituksen ja kohteen loppusiivouksen.
Jos sinulla on vähintään kolmen vuoden kokemus rakennusalalta, niin tämän koulutus antaa mahdollisuudet saada samalla talonrakennusalan ammattitutkinnon asbestityöt -osatutkinto. Koulutuksen järjestäjä on Oulun aikuiskoulutuskeskus. Koulutuspaikka on Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Oulussa.

Sisältö

  • Koulutuksen sisältö on vastaava kuin Talonrakennusalan ammattitutkinnon osaan 56 § Asbestityöt -valmistava koulutus:
  • Asbestipurkutöihin liittyvä lainsäädäntö
  • Asbesti ja sen esiintyminen rakennusmateriaaleissa
  • Asbestin terveyshaitat ja niiden torjuminen
  • Asbestipurkutyössä käytettävät laitteet
  • Henkilökohtaiset suojaimet
  • Asbestijätteiden käsittely
  • Loppusiivous ja jälkimittaukset
  • Purkutyösuunnitelman tekeminen ja purkumenetelmät
  • Kirjallinen koe, jonka hyväksytty suorittaminen on ehtona käytännön työnäytön antamiselle

 

Seuraavat kurssit

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Oulun aikuiskoulutuskeskus

08 558 477 11
asiakaspalvelu(at)oakk.fi