Kuormausnosturin- ja henkilönostokorin käyttöturvallisuus kuorma-auton kuljettajalle


Tavoite: Kuorma-auton kuljettaja tiedostaa työnsä vaativuuden ja pakottavan lainsäädännön kuormausnosturia käytettäessä.

Kuljettaja osaa kiinnittää huomiota erilaisten nosturin käyttöpaikkojen vaativuuteen, työturvallisuuden parantamiseen sekä välttämään vaaratekijöitä.

Kuljettajan tuotetuntemuksen lisääminen, tavoitteena osata käyttää henkilönostokoria ja muita kuormausnosturin lisälaitteita oikein.

Kuljettaja tietää ja tuntee laiteturvallisuuden ja osaa toimia riskejä vähentävällä tavalla.

TRAFI/88378/05.03.07/2018

 
Työnantajan tulee varmistaa että kuljettajalla on riittävä kyky, tieto ja taito kuljettaa kuormausnostinta (VNa 403/2008 14§ kohta 3).