KUORMA- JA LINJA-AUTON KULJETTAJIEN AMMATTIP√ĄTEVYYSKOULUTUS

Laki ja asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattip√§tevyydest√§ tulivat voimaan 1.8.2007.  EU - direktiiviin perustuva lains√§√§d√§nt√∂ sis√§lt√§√§ vaatimukset perustason ammattip√§tevyyden hankkimisesta ja s√§√§nn√∂llisest√§ jatkokoulutuksesta.

Perustason ammattipätevyyskoulutus vaaditaan kuljettajilta, joilla ei ole linja-auton ajo-oikeutta 10.9.2008 tai kuorma-auton ajo-oikeutta hankittuna 10.9.2009 mennessä.
 
Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi autonkuljettajille on annettava jatkokoulutusta. Jatkokoulutus koskee kaikkia kuorma- ja linja-autonkuljettajia jotka työskentelevät kuljetusalan eri tehtävissä.

Tämän hetken tiedon mukaan ammattipätevyyden voimassaolo (jatkokoulutus), esitettyjen aikataulujen mukaisesti, vaaditaan kaikilta raskaan kaluston kuljettajilta joissa kaupallisuus on jossain muodossa mukana.

Ammattip√§tevyyden s√§ilytt√§miseksi koulutusta on hankittava viiden vuoden jaksoissa viisi p√§iv√§√§ siten, ett√§ yhden koulutusp√§iv√§n pituus on v√§hint√§√§n seitsem√§n tuntia. 

Viiden vuoden jaksossa vähintään yhden päivän on oltava ennakoivan ajon koulutusta.
Muut koulutusp√§iv√§t voivat kuljettajat vapaasti valita Liikenteen turvallisuusviraston (Traficom) hyv√§ksymilt√§ koulutusyhteis√∂ilt√§ heid√§n kurssitarjonnastaan.
 
FINNOSTE OY on Liikenteen turvallisuusviraston (Traficom) hyv√§ksym√§  koulutuskeskus, antamaan kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattip√§tevyysdirektiivin mukaista jatkokoulutusta.

Liikenteen turvallisuusvirasto (Traficom) hyv√§ksyy jatkokoulutuksen koulutusohjelmat ja koulutuskeskukset. Traficom pit√§√§ my√∂s rekisteri√§ kuljettajien k√§ymist√§ jatkokoulutukseksi hyv√§ksytyist√§ koulutusp√§ivist√§.

Koulutuskeskus tekee Ajovarma Oy:n kautta ilmoituksen Traficomin rekisteriin merkittävistä koulutuspäivistä ja antaa todistuksen kurssilaiselle koulutuspäivän käymisestä.
 
Vaarallisten aineiden kuljetuksissa vaadittavista ajolupakoulutuksista hyv√§ksyt√§√§n jatkokoulutukseksi yksi p√§iv√§ kurssia kohti. Ohjelman ja koulutuskeskuksen on oltava etuk√§teen hyv√§ksyttyj√§.  
 
Ammattipätevyyden voimassa olosta joko haetaan ammattipätevyyskortti tai pätevyydestä tehdään merkintä ajokorttiin.
Voimassaolo päivämäärä on viisi vuotta perustason ammattipätevyyskoulutuksen tai jatkokoulutuksen suorittamisesta annetusta todistuksesta taikka edellisen merkinnän päivämäärästä, jos uutta ammattipätevyyskorttia haetaan jatkokoulutuksen suorittamisen perusteella aikaisintaan kuusi kuukautta ennen edellisen määräajan päättymistä.
Jos jatkokoulutus on annettu jaksoissa, määräaika luetaan viimeisen jakson suorittamisesta annetusta todistuksesta.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksesta vapautetut kuljettajat
 
Perustason ammattipätevyyskoulutuksesta vapautetaan kuljettajat, joiden linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 ja kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009.

Perustason ammattipätevyyskoulutus vaaditaan kuljettajilta jos
 
Jos linja-auton ajo-oikeus on alkanut 10.9.2008 tai sen jälkeen ja/tai kuorma-auton ajo-oikeus alkanut 10.9.2009 tai sen jälkeen
 
Edell√§ mainittujen p√§ivien j√§lkeen ajo-oikeuden hankkineiden on suoritettava perustason ammattip√§tevyyskoulutus ennen toimimista kuljettajana jossa kaupallisuus on jossain muodossa mukana. Jatkokoulutuksen viisi vuotta kest√§v√§ viiden koulutusp√§iv√§n hankkimisjakso k√§ynnistyy siit√§, kun kuljettajalle on my√∂nnetty ammattip√§tevyystodistus tai tehty ajokorttimerkint√§. N√§m√§ haetaan Traficomin nime√§m√§lt√§ palveluntuottajalta (Ajovarma Oy tai Poliisi, merkint√§ ajokorttiin). N√§iss√§ korteissa n√§kyy ammatillisen ajo-oikeuden voimassaoloaika.
 
Kuorma- ja linja-auton ajo-oikeuden omaavilla riittää yhteensä viiden päivän koulutuskokonaisuus valitsemiltaan kursseilta pitämään ammatilliset ajo-oikeudet voimassa, joista kuitenkin yksi päivä täytyy olla ennakoivan ajon koulutusta.

Lainsäädäntöä

1.8.2007     Laki ja asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattip√§tevyydest√§ voimaan.

10.9.2008    Uusien linja-auton kuljettajien on 10.9.2008 j√§lkeen hankittava linja-auton ajo-oikeuden lis√§ksi perustason ammattip√§tevyyskoulutus.

10.9.2009    Uusien kuorma-auton kuljettajien on 10.9.2009 j√§lkeen hankittava kuorma-auton ajo-oikeuden lis√§ksi perustason ammattip√§tevyyskoulutus.

10.9.2013    Jatkokoulutus (5 p√§iv√§√§) oltava suoritettuna kaikilla niill√§ linja-auton kuljettajilla, joilla on vapautus perustason ammattip√§tevyyskoulutuksesta.

10.9.2014    Jatkokoulutus (5 p√§iv√§√§) oltava suoritettuna kaikilla niill√§ kuorma-auton kuljettajilla, joilla on vapautus perustason ammattip√§tevyyskoulutuksesta.

Niillä henkilöillä joilla on sekä linja-auto että kuorma-auton ajokortti ja hän haluaa pitää täysin ammattipätevyytensä kunnossa, tulee jatkokoulutus olla suoritettuna 10.9.2013 mennessä.

Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070273

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070640

Ammattipätevyysdirektiivi
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0059:FI:NOT

Seuraavat kurssit

Seuraavat yleiset kurssit löytyvät sivulta "seuraavat kurssit ja ilmoittautuminen". Samalla voit ilmoittautua haluamallesi kurssille.

Kysy koulutustarjousta yrityksellesi.

info(at)finnoste.fi